Gradnja benzinske postaje Crodux Gaženica

godina projekta: 2017

natrag
Slika projektaSlika projektaSlika projektaSlika projektaSlika projekta

Početkom 2017.g. napravljena je prva kopneno-morska benzinska postaja Crodux u Gaženici, Zadar.  U sklopu ovog projekta tvrtka Ptimont-Mart d.o.o.  izvršila je niz aktivnosti. U prvoj fazi napravljena je kompletna čelična konstrukcija istakališta kao i lučna nadstrešnica koja povezuje trgovinu i caffe bar sa istakalištem.

Krov istakališta napravljen je  trapeznim profiliranom limom, a na podgled istog montiran je tip Hunter Douglas. Na lučnoj nadstrešnici napravljen je pokrov polikarbonatnim pločama, tip Lexan.

U našoj režiji napravljena je i ventilirana fasada na trgovini i caffe baru. Sistem ventilirane fasade sastoji se od izrade i montaže čelične pocinčane potkonstrukcije, montaže kamene vune po zidovima i na kraju montaža keramičkih ploča kao završni sloj.

Završna aktivnost bila je izrada i montaža postajnog znaka visine 18 metara na kojemu stoji glavna reklama Crodux.

 • Izrada i montaža čelične konstrukcije istakališta i lučne nadstrešnice
 • Montaža pokrova trapeznim limom na krovu istakališta
 • Montaža polikarbonatnih ploča na lučnoj nadstrešnici
 • Izrada i montaža postajnog znaka
 • Montaža ventilirane fasade od keramičkih ploča sa ALU potkonstrukcijom
 • Izrada i montaža svih opšavnih limova

Kontakt

 • Broj telefona: +385 49 227 948
 • E-mail: info@ptimont-mart.hr
 • Adresa: Donja Šemnica 120, 49000 Krapina
 • IBAN: HR8223600001101863313
 • OIB: 22817626859

Kontakt

 • Location icon Donja Šemnica 120
  49000 Krapina
 • Phone icon +385 49 227 948
 • Email icon info@ptimont-mart.hr
 • IBAN: HR8223600001101863313
 • OIB: 22817626859

Kontakt

 • Broj telefona: +385 49 227 948
 • E-mail: info@ptimont-mart.hr
 • Adresa: Donja Šemnica 120, 49000 Krapina
 • IBAN: HR8223600001101863313
 • OIB: 22817626859